PROJECTEN

Interessante projecten / referenties.

PROJECTEN

Plezierig met u kennis te maken

OAG Makelaars & Rentmeesters (OAG) is een Onteigenings Advies Groep, bestaande uit Makelaars & Rentmeesters.

OAG adviseert particulieren en ondernemers bij verkoop en verwerving van onroerende zaken, het taxeren van onroerende zaken, opstellen van deskundige rapporten ten

aanzien van Wet voorkeursrecht gemeente, onteigening, planschade en bestuurscompensatie.

Ook bedrijven en instanties als Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en (nuts)-bedrijven kunnen gebruik maken van de gespecialiseerde kennis van OAG.

Advisering is mensenwerk, de kwaliteit van dienstverlening valt en staat met de persoonlijke aandacht die u van uw adviseur ontvangt. OAG is een kantoor bij u in de regio

die de ontwikkelingen op nauwe voet volgt. Bij ons bent u geen nummer maar een relatie waarbij u kunt rekenen op een vaste adviseur gespecialiseerd in het vakgebied

waar u om vraagt.

OAG beschikt over secretariële ondersteuning, beëdigde rentmeesters en makelaars welke eveneens als taxateur gecertificeerd zijn. Hierdoor zijn alle disciplines

vertegenwoordigd en zo staan wij borg voor een hoge mate van deskundigheid en continuïteit.

OAG Makelaars & Rentmeesters is gespecialiseerd in het adviseren van met name (agrarische) ondernemers en particulieren bij hun (gedwongen) verkoop aan de overheid.

Onze activiteiten zijn het meest intensief in de regio Brabant. Deze verkopen vinden/vonden plaats in het kader van onder andere: Omleiding A58 en bedrijventerrein

Vosdonk te Etten Leur, de HSL, de Betuweroute, Vinexlokaties (o.a. Breda, Tilburg, Eindhoven), aanleg van bedrijventerreinen zoals o.a. in Moerdijk, Dordrecht (Dortse Kil IV)

en aanleg van woningbouwlocaties dan wel reconstructie van binnenstedelijke gebieden in diverse grote en kleinere gemeenten.

Aangezien wij ook expertise in huis hebben van de verwervende zijde (overheid), kunnen wij als adviseurs van een ondernemer of particulier goed inschatten hoe hoog het

maximaal toe te kennen bedrag zal moeten zijn.

Lidmaatschap Nederlandse vereniging van Rentmeesters NVR

De rentmeester van nul tot nu

De rentmeester bestaat al eeuwen en in vroegere tijden was de rentmeester in dienst van “grootgrondbezitters”. Dit is de oorsprong van het rentmeestersvak. De tijden zijn

veranderd door bevolkingsgroei, industrialisatie en verstedelijking, maar naast deze maatschappelijke en fysieke veranderingen is nieuwe wetgeving geïntroduceerd en is

de dynamiek op het gebied van de ruimtelijke ordening groot.

Deze veranderingen noopte tot de bundeling van de krachten met als resultaat de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Zo ontwikkelden de rentmeesters zich tot een

zelfregulerende beroepsgroep met eigen opleidingen, examens en tuchtrechtspraak.

Het rentmeestersvak onderging in de afgelopen 100 jaar een enorme verandering. De rentmeester is inmiddels een breed georiënteerde vastgoedadviseur. Dé specialist

die ingeschakeld wordt waar vastgoed in het geding is.

De rentmeester handelt in dienst van zijn opdrachtgever en legt verbindingen tussen belangen, mensen, tussen de stad en het land en tussen heden, verleden en toekomst.

Hij is een echte bruggenbouwer, kan hard stelling nemen maar als onderhandelaar streeft hij altijd naar een oplossing. De rentmeester is een netwerker en een wezenlijk

onderdeel van dat netwerk is de NVR. Het is een plaats waar informatie wordt uitgewisseld en meningen worden gevraagd, waar de banden worden aangehaald en waar

zaken worden gedaan.

Nieuwe uitdagingen vanuit de samenleving

Onze samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Verjuridisering van de maatschappij vindt plaats. De regelgeving wordt complexer. Maar de grootste

uitdaging is de beschikbare ruimte en de toename van het aantal partijen dat aanspraak maakt op de beperkte ruimte die Nederland biedt. De opstelling van alle betrokken

partijen legt een zware druk op het proces en de rentmeester kan dit proces positief beïnvloeden. Hij kan vaak het laatste zetje geven tot een uitkomst die voor alle partijen

als gunstig wordt gezien. De aanspraak op dezelfde beschikbare ruimte, met harde concurrentie voor de vierkante meter als gevolg, vraagt een proactieve houding van de

rentmeester waarbij de begeleiding van het proces steeds belangrijker wordt.

De trend naar specialisatie wordt duidelijk zichtbaar. In ieder geval is het belangrijk dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. De rentmeester specialiseert zich. Het kantoor

positioneert zich vervolgens als breed adviseur. De NVR bundelt al deze kennis en vertegenwoordigt de beroepsgroep als geheel. Aanvulling op zijn expertise wint de

rentmeester gemakkelijk in via zijn contacten bij de NVR en op deze wijze blijft hij zelf het centrale aanspreekpunt voor zijn opdrachtgever.

Door ruimtelijke ontwikkelingen in ons land staat ruimte steeds hoger op de agenda. De rentmeester die in deze omgeving actief wenst te zijn is vanzelfsprekend lid van de

NVR, dé beroepsvereniging waar de rentmeester zich gesterkt voelt.

U bent aan zet…… Een actieve opdrachtgever laat de ontwikkelingen niet op zich af komen. Dikwijls zijn dreigingen om te zetten in kansen als u daarvoor open staat. Het is juist de kunst om onzekerheden te veranderen in zekerheden. Onze taak is om samen met u zo veel mogelijk informatie te verzamelen op basis waarvan u beslissingen kunt nemen. Vooraf een strategie bepalen draagt mede bij tot een goede nachtrust. Met OAG Makelaars & Rentmeesters gaat u als volgt te werk: 1 Bel 013 – 580 1505 voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 2 Oriënterend gesprek met adviseur van OAG die uw wensen inventariseert. 3 Plan van aanpak 4 Waardebepaling in overleg met opdrachtgever. 5 Contact met tegenpartij 6 Zoeken naar alternatieven 7 Onderhandelen indien noodzakelijk 8 Sluiten van een overeenkomst 9 Opstellen juridische stukken 10 Uitvoering begeleiden van de overeenkomst. WEET U ALLEMAAL WAAR U RECHT OP HEBT ??

RENTMEESTERS


OAG Makelaars & Rentmeesters - © 2018

CONTACTGEGEVENS OAG Makelaars & Rentmeesters Bezoekadres: Willem II straat 17, 5038 BA Tilburg Postadres: Postbus 86, 5000 AB Tilburg E: info@oag-vastgoed.nl T: 013 - 58 01 505 www.oag-vastgoed.nl
Contactformulier Contactformulier

PROJECTEN

Interessante projecten / referenties.

PROJECTEN

Plezierig met u kennis te maken

OAG Makelaars & Rentmeesters (OAG) is een Onteigenings Advies Groep,

bestaande uit Makelaars & Rentmeesters.

OAG adviseert particulieren en ondernemers bij verkoop en verwerving

van onroerende zaken, het taxeren van onroerende zaken, opstellen van

deskundige rapporten ten aanzien van Wet voorkeursrecht gemeente,

onteigening, planschade en bestuurscompensatie.

Ook bedrijven en instanties als Rijk, provincies, gemeenten,

waterschappen en (nuts)-bedrijven kunnen gebruik maken van de

gespecialiseerde kennis van OAG.

Advisering is mensenwerk, de kwaliteit van dienstverlening valt en staat

met de persoonlijke aandacht die u van uw adviseur ontvangt. OAG is een

kantoor bij u in de regio die de ontwikkelingen op nauwe voet volgt. Bij

ons bent u geen nummer maar een relatie waarbij u kunt rekenen op een

vaste adviseur gespecialiseerd in het vakgebied waar u om vraagt.

OAG beschikt over secretariële ondersteuning, beëdigde rentmeesters en

makelaars welke eveneens als taxateur gecertificeerd zijn. Hierdoor zijn

alle disciplines vertegenwoordigd en zo staan wij borg voor een hoge

mate van deskundigheid en continuïteit.

OAG Makelaars & Rentmeesters is gespecialiseerd in het adviseren van

met name (agrarische) ondernemers en particulieren bij hun

(gedwongen) verkoop aan de overheid. Onze activiteiten zijn het meest

intensief in de regio Brabant. Deze verkopen vinden/vonden plaats in het

kader van onder andere: Omleiding A58 en bedrijventerrein Vosdonk te

Etten Leur, de HSL, de Betuweroute, Vinexlokaties (o.a. Breda, Tilburg,

Eindhoven), aanleg van bedrijventerreinen zoals o.a. in Moerdijk,

Dordrecht (Dortse Kil IV) en aanleg van woningbouwlocaties dan wel

reconstructie van binnenstedelijke gebieden in diverse grote en kleinere

gemeenten.

Aangezien wij ook expertise in huis hebben van de verwervende zijde

(overheid), kunnen wij als adviseurs van een ondernemer of particulier

goed inschatten hoe hoog het maximaal toe te kennen bedrag zal

moeten zijn.

Lidmaatschap Nederlandse vereniging van Rentmeesters NVR

De rentmeester van nul tot nu

De rentmeester bestaat al eeuwen en in vroegere tijden was de

rentmeester in dienst van “grootgrondbezitters”. Dit is de oorsprong van

het rentmeestersvak. De tijden zijn veranderd door bevolkingsgroei,

industrialisatie en verstedelijking, maar naast deze maatschappelijke en

fysieke veranderingen is nieuwe wetgeving geïntroduceerd en is de

dynamiek op het gebied van de ruimtelijke ordening groot.

Deze veranderingen noopte tot de bundeling van de krachten met als

resultaat de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Zo ontwikkelden

de rentmeesters zich tot een zelfregulerende beroepsgroep met eigen

opleidingen, examens en tuchtrechtspraak.

Het rentmeestersvak onderging in de afgelopen 100 jaar een enorme

verandering. De rentmeester is inmiddels een breed georiënteerde

vastgoedadviseur. Dé specialist die ingeschakeld wordt waar vastgoed in

het geding is.

De rentmeester handelt in dienst van zijn opdrachtgever en legt

verbindingen tussen belangen, mensen, tussen de stad en het land en

tussen heden, verleden en toekomst. Hij is een echte bruggenbouwer,

kan hard stelling nemen maar als onderhandelaar streeft hij altijd naar

een oplossing. De rentmeester is een netwerker en een wezenlijk

onderdeel van dat netwerk is de NVR. Het is een plaats waar informatie

wordt uitgewisseld en meningen worden gevraagd, waar de banden

worden aangehaald en waar zaken worden gedaan.

Nieuwe uitdagingen vanuit de samenleving

Onze samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

Verjuridisering van de maatschappij vindt plaats. De regelgeving wordt

complexer. Maar de grootste uitdaging is de beschikbare ruimte en de

toename van het aantal partijen dat aanspraak maakt op de beperkte

ruimte die Nederland biedt. De opstelling van alle betrokken partijen legt

een zware druk op het proces en de rentmeester kan dit proces positief

beïnvloeden. Hij kan vaak het laatste zetje geven tot een uitkomst die

voor alle partijen als gunstig wordt gezien. De aanspraak op dezelfde

beschikbare ruimte, met harde concurrentie voor de vierkante meter als

gevolg, vraagt een proactieve houding van de rentmeester waarbij de

begeleiding van het proces steeds belangrijker wordt.

De trend naar specialisatie wordt duidelijk zichtbaar. In ieder geval is het

belangrijk dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. De rentmeester

specialiseert zich. Het kantoor positioneert zich vervolgens als breed

adviseur. De NVR bundelt al deze kennis en vertegenwoordigt de

beroepsgroep als geheel. Aanvulling op zijn expertise wint de

rentmeester gemakkelijk in via zijn contacten bij de NVR en op deze wijze

blijft hij zelf het centrale aanspreekpunt voor zijn opdrachtgever.

Door ruimtelijke ontwikkelingen in ons land staat ruimte steeds hoger op

de agenda. De rentmeester die in deze omgeving actief wenst te zijn is

vanzelfsprekend lid van de NVR, dé beroepsvereniging waar de

rentmeester zich gesterkt voelt.

U bent aan zet…… Een actieve opdrachtgever laat de ontwikkelingen niet op zich af komen. Dikwijls zijn dreigingen om te zetten in kansen als u daarvoor open staat. Het is juist de kunst om onzekerheden te veranderen in zekerheden. Onze taak is om samen met u zo veel mogelijk informatie te verzamelen op basis waarvan u beslissingen kunt nemen. Vooraf een strategie bepalen draagt mede bij tot een goede nachtrust. Met OAG Makelaars & Rentmeesters gaat u als volgt te werk: 1 Bel 013 – 580 1505 voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 2 Oriënterend gesprek met adviseur van OAG die uw wensen inventariseert. 3 Plan van aanpak 4 Waardebepaling in overleg met opdrachtgever. 5 Contact met tegenpartij 6 Zoeken naar alternatieven 7 Onderhandelen indien noodzakelijk 8 Sluiten van een overeenkomst 9 Opstellen juridische stukken 10 Uitvoering begeleiden van de overeenkomst. WEET U ALLEMAAL WAAR U RECHT OP HEBT ??

RENTMEESTERS


OAG Makelaars & Rentmeesters - © 2018
Contactformulier  Contactformulier CONTACTGEGEVENS OAG Makelaars & Rentmeesters  Willem II straat 17 5038 BA Tilburg Postbus 86 5000 AB  Tilburg  E:  info@oag-vastgoed.nl T:  013 - 58 01 505 F: 013 - 58 01 506 www.oag-vastgoed.nl